18 Temmuz 2018 Çarşamba

BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME YA DA DEĞİŞTİRME SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas:  2015/5648
Karar: 2015/24511
Karar Tarihi: 12.11.2015

ÖZET: Sanık hakkında katılan adına ve fotoğrafını kullanarak .... isimli sosyal paylaşım sitesinde hesap oluşturduğu ve katılanın arkadaşlarına hakaret ettiği iddiası ile TCK.nun 136/1, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasının istenmesine karşın, mahkumiyet hükmünün katılanın sosyal medya hesabının şifresini ele geçirip değiştirerek bilişim sistemini bozduğuna veya erişilmez kıldığına yönelik olması ve TCK.nun 244/2, 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle hüküm kurulması isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 53, 136, 244) (5271 S. K. m. 225)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

İddianamedeki anlatıma göre, sanık hakkında katılan adına ve fotoğrafını kullanarak .... isimli sosyal paylaşım sitesinde hesap oluşturduğu ve katılanın arkadaşlarına hakaret ettiği iddiası ile TCK.nun 136/1, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasının istenmesine karşın, mahkumiyet hükmünün katılanın sosyal medya hesabının şifresini ele geçirip değiştirerek bilişim sistemini bozduğuna veya erişilmez kıldığına yönelik olması ve TCK.nun 244/2, 53. maddeleri uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle 5271 sayılı CMK.nun 225. maddesine aykırı davranılması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.11.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder