13 Ağustos 2018 Pazartesi

İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TAELBİ


T.C.
… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO               : …/ … E.


ALACAKLI               :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ MİKTARI     : … TL (Faiz ve masraflar hariç)


             Yukarıda borç miktarı yazılı olan borçlu/ların müvekkilimize olan borcundan dolayı ……. Mahkemesi’nin …./… E. sayılı ve  …./…/…. Tarihli kararı ile ihtiyati haciz kararı verilmiştir.

……. süresi içinde verilen ihtiyati haczin kesin hacze çevrilmesi için karar gereğince işlem yapılması arz ve talep olunur. …./…./…Alacaklı Vekili                                                                                             … İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder