13 Ağustos 2018 Pazartesi

MAAŞ HACZİ TALEBİ (NAFAKA İÇİN)


T.C …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO                          : …/ … E.

BORÇLU                              :

BORÇLU
İŞ YERİ ÜNVANI               :

NAFAKA MİKTARI          : … Aylık nafaka miktarı ve belirlenecek tahsil harcı

BİRİKMİŞ
NAFAKA MİKTARI          :

Yukarıda ismi yazılı nafaka alacaklısı tarafından; yukarıda ismi, çalıştığı işyeri ve işyeri adresi belirtilen borçlu aleyhine girişilen icra takibinde borçlunun nafaka borcundan dolayı almakta olduğu maaş ve ücretlerinin,

1-) Nafaka borçlusunun her ay ödemek zorunda olduğu yukarıda miktarı yazılı aylık nafakanın tamamının ve tahsil harcının (% …) borçlunun maaş veya ücretlerinden üzerinde haciz olsa bile kesilmesine,

2-) Yukarıda yazılı birikmiş nafaka (tahsil harcı, işlemiş yasal faizi, icra vekalet ücreti, icra masrafları dahil) miktarının, aylık nafaka miktarı kesildikten sonra borçlunun geri kalan maaş veya ücretinin 1/4'ü üzerinden kesilmesine, kesintilerin her ay düzenli olarak İ.İ.K. 355. maddesi gereğince Müdürlüğünüzün yukarıda belirtilen banka hesabına dosya numarası belirtilerek gönderilmesine; teminatlar bakımından, borçlunun iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadarına haciz konulmasına, borçlunun maaş miktarında veya iş akdinin sona ermesi durumunda veya maaşını başka bir işyerinden almasını zorunlu kılacak bir değişiklik olmasında, gereken bilgilerin müdürlüğünüze yapılmasına, borçlunun maaş ve ücretleri üzerinde daha önceden konulmuş hacizler mevcut ise hacizlerin konulduğu İcra Müdürlüklerinin adı ve dosya numaraları ile alacak miktarlarının bildirilmesinin de istenmesine, bu durumda birikmiş nafaka alacağının sıraya alınmasına, maaş haczi ile ilgili yukarıda yazılı hususlara uyulmadığı takdirde İ.İ.K.’nun 356. ve 357. maddeleri gereğince sorumlular hakkında işlem yapılacağı ihtaratının da ilgililere iletilmesine karar verilmesini, karar gereğini yerine getirmek üzere ilgili işyerine yazı yazılmasını müvekkilim adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …


Alacaklı Vekili
Av.KARAR                                : Talep gibi İşlem Yapılmasına karar verildi. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder