13 Ağustos 2018 Pazartesi

MAAŞ HACZİNİN FEKKİ MÜZEKKERESİ


T.C.
  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


DOSYA NO   : …/ … E.


.............


ALACAKLI   :

VEKİLİ          :

BORÇLU       :


Yukarıda adı ve soyadı belirtilen borçlunun, maaşına konulan haczin işbu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine ve ödenen var ise kendisine iadesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeten Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. …/ …/ …


… İcra Müdürlüğü
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder