18 Temmuz 2018 Çarşamba

HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
14.Ceza Dairesi

Esas:  2013/1412
Karar: 2014/10887
Karar Tarihi: 13.10.2014

ÖZET: Cezanın alt sınırından daha az belirlenmemesi gerektiği gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek sanık hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

(5237 S. K. m. 44, 105, 225)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Tüm dosya kapsamından, sanığın çöp atmak için sokağa çıkan mağdureye cinsel organını göstermekten ibaret eyleminin TCK.nın 105. maddesinde tanımlanan cinsel taciz ve 225. maddesinde tanımlanan hayasızca hareketlerde bulunma suçlarını oluşturduğu; tek eylemle birden fazla suçun oluşmasına yol açması nedeniyle sanık hakkında TCK.nın 44. maddesi uyarınca fikri içtima kuralları gereğince bu suçlara ilişkin en ağır cezayı öngören TCK.nın 105. maddesinin uygulanması gerektiği ve cezanın belirlenmesi esnasında da 225. maddedeki cezanın alt sınırının 105. maddedeki cezanın alt sınırından daha fazla olması karşısında, hakkaniyet gereği 105. madde ile belirlenen cezanın 225. maddede öngörülen cezanın alt sınırından daha az belirlenmemesi gerektiği gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek sanık hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.10.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder