25 Temmuz 2018 Çarşamba

NÜFUZ TİCARETİ YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas:  2012/2456
Karar: 2012/2206
Karar Tarihi: 19.03.2012

ÖZET: T… Vergi Dairesinde evrak kayıt bölümünde görevli olan sanığın, hakkında vergi cezası tahakkuk ettirmesi nedeniyle cezaya itiraz etmek amacıyla evrak kayıt bölümüne gelen katılanın vergi cezasını düşüreceğini ve ödeyeceğini beyan ederek katılandan para aldığının iddia edilmesi karşısında; sanık hakkında düzenlenen ön inceleme raporuna da esas alınan benzer olaylara ilişkin şikayetler konusunda var ise soruşturma ve dava dosyalarının delil olarak dosya arasına konulması, ön inceleme raporunda adları geçen olay tarihlerinde T…Vergi Dairesinde görev yaptıkları anlaşılan diğer görevlilerin bilgilerine başvurulması, bundan sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 255)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Toros Vergi Dairesinde evrak kayıt bölümünde görevli olan sanığın, hakkında vergi cezası tahakkuk ettirmesi nedeniyle cezaya itiraz etmek amacıyla evrak kayıt bölümüne gelen katılanın vergi cezasını düşüreceğini ve ödeyeceğini beyan ederek katılandan para aldığının iddia edilmesi karşısında; sanık hakkında düzenlenen ön inceleme raporuna da esas alınan benzer olaylara ilişkin şikayetler konusunda var ise soruşturma ve dava dosyalarının delil olarak dosya arasına konulması, ön inceleme raporunda adları geçen olay tarihlerinde Toros Vergi Dairesinde görev yaptıkları anlaşılan Vergi Dairesi müdürü M… N… Y…, müdür yardımcısı A… Y… ve şef D… A… evrak kayıt bölümünde çalışan diğer görevlilerin bilgilerine başvurulması, bundan sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken, onaylı örnekleri temin edilmeden fotokopilerden oluşan bir kısım soruşturma evrakına dayanılarak, eksik soruşturma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraet kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


KAYNAK
http://benimavukatım.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder