17 Temmuz 2018 Salı

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
9.Ceza Dairesi
Esas:  2013/9148
Karar: 2014/6960
Karar Tarihi: 04.06.2014

ÖZET: Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun değişikliği nazara alınarak sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdiri gerekir.

(5237 S. K. m. 6, 215) (3713 S. K. m. 7)

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: 1- Sanık E. A. hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;

a) Sanığın facebook sayfasında yaptığı paylaşımların terör örgütünün propagandası niteliğinde olmadığı, önceden kesin hükümle mahkum olmuş suçluyu işlemiş olduğu suç bağlamında övme niteliğinde olan eylemin TCK'nın 215. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozma nedenine göre de;

Hükümden sonra 30.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 10. maddesi ile TCK’nın 215. maddesinde yapılan değişiklik karşısında sanığın hukuki durumunun yeniden takdir ve tayininin gerekmesi,

b) Suçta kullanılmadığı anlaşılan ve bizatihi suç teşkil etmeyen adli emanetin 2012/1809 sırasında kayıtlı eşyaların sahibine iadesi yerine zoralımına karar verilmesi,

2- Sanık D. E. hakkında kurulan hükme gelince;

a) Hükümden sonra 30.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik karşısında sanığın hukuki durumunun yeniden takdir ve tayininin de zorunluluk bulunması,

b) TCK'nın tanımlar başlıklı 6/1. fıkrasının "g" bendi uyarınca yayın deyiminden elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınların da anlaşılacağı belirtilmiş olup, somut olayda internet ortamında sanığın kendisine ait facebook sayfasında propaganda eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla, uygulama yapılırken 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddesinin ikinci cümlesi uyarınca temel cezada yarı oranında arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, sanık D. E. hakkında CMUK'nın 326/son maddesi uyarınca ceza süresi bakımından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 04.06.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder