18 Temmuz 2018 Çarşamba

BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERİ BOZMA YOKETME ERİŞİLMEZ KILMA SİSTEME VERİ YERLEŞTİRME SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas:  2014/23
Karar: 2014/17639
Karar Tarihi: 07.07.2014
  
ÖZET: Bankanın ATM cihazına banka ve kredi kartları bilgilerini kopyalamak için sistem kuran, ancak ihbar edilmeleri neticesinde herhangi bir kartın kopyalamasını yapamadan yakalanan sanığın eyleminin kanun maddelerine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 35, 136, 244)

Dava: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

Bankanın ATM cihazına banka ve kredi kartları bilgilerini kopyalamak için sistem kuran, ancak ihbar edilmeleri neticesinde herhangi bir kartın kopyalamasını yapamadan yakalanan sanığın eyleminin TCK.nun 136, 35. maddelerine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde TCK.nun 244/2-3. maddeleri uyarınca hüküm kurulması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.07.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder