22 Temmuz 2018 Pazar

İSTİNAF KANUN YOLU’NDA SÜRELERMADDE
KONU
SÜRE
6100 S. K. m. 343
Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece birinci fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durumun mahkemesine bildirilme süresi
Derhal
6100 S. K. m. 343 - 6100 S. K. m. 118
İstinaf yoluna başvurma tarihi - davanın açılmış sayılacağı tarih
Dava Dilekçesinin Kaydedildiği Tarihte
6100 S. K. m. 344
İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderlerinin hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğunun sonradan anlaşılması durumunda tamamlanması için verilecek süre
Kararı Veren Mahkeme Tarafından Verilecek Bir Haftalık Kesin Süre İçinde
6100 S. K. m. 345
İstinaf yoluna başvuru süresi
İki Hafta
6100 S. K. m. 345
İstinaf yoluna başvuru süresinin ne zaman işlemeye başlayacağı
***İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.
İlamın Usulen Taraflardan Her Birine Tebliğiyle
6100 S. K. m. 346
İstinaf dilekçesinin ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilme süresi
Tebliği Tarihinden İtibaren Bir Hafta İçinde
6100 S. K. m. 347
Karşı tarafın cevap dilekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği süre
Tebliğden İtibaren İki Hafta İçinde
6100 S. K. m. 347
Kararı veren mahkemenin dosyayı dizi listesine bağlı olarak ilgili bölge adliye mahkemesine göndereceği süre
Dilekçeler Verildikten Veya Bunun İçin Belli Süreler Geçtikten Sonra
6100 S. K. m. 348
Katılma yolu ile istinafa başvurmaya karşı İstinaf yoluna asıl başvuran tarafın cevap verebileceği süre
İki Hafta İçinde
6100 S. K. m. 349
Tarafların, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemeyecekleri süre
İlamın Kendilerine Tebliğinden Önce

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder