6 Ağustos 2018 Pazartesi

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ VEYA BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NİŞANLANMA KONUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

... AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                            :

VEKİLİ                              :

DAVALI                           :

KONU                            : Nişan Hediyelerinin İadesi Veya Bedellerinin Tahsili İstemi.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde nişanlanmıştır. Müvekkilim nişan hediyesi olarak aşağıda belirttiğimiz eşyaları vermiştir.

2-) Davalı şahıs ile müvekkilimin ilişkisi gayet güzel devam etmekte iken davalı hiçbir neden göstermeksizin nişanı bozmuştur. Nişan bozulmasına rağmen davalı şahıs müvekkilimin vermiş olduğu hediyeleri geri iade etmemiştir. Dava konusu hediyeler müvekkilimin ekonomik ve sosyal konumu itibariyle alışılmışın dışında hediyelerdir. Müvekkilin ailesinin geleneklerinde bu tarz hediyelerin verilmesi genelde evlilikle birlikte söz konusu olmakta iken davalıya beslediği olağanüstü duygular müvekkili bu hediyeleri vermeye sevketmiştir.
3-) Yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerle söz konusu hediyelerin aynen, olmazsa bedellerinin iadesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   :   4721 S. K. m. 122 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Faturalar, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıya nişan nedeniyle hediye edilen 1 adet altın kaplama kol saati, iki adet adana burma tabir edilen bilezik, bir adet ... marka ... model tek taş altın yüzük ve bir çift ... marka ... model küpenin aynen alınarak müvekkilime iadesine, aynen iadesi mümkün olmayan eşyaların bedeli olan …TL.’nin tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…
Davacı Vekili
Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder