6 Ağustos 2018 Pazartesi

NİŞANIN BOZULMASI SEBEBİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NİŞANLANMA KONUSU İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ


  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI                               :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

DAVA DEĞERİ                  :

KONU                                   : Nişanın Bozulması Sebebine Dayanan … TL. Maddi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilemiz ile davalı taraf …/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı taraf ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık … ay önce müvekkilemize ve müvekkilemizin ailesine nişanı bozduğunu bildirmiş ve nişanı bozduktan kısa bir süre sonra bir başkası ile nişanlanmıştır (EK 1).

2-) Müvekkilemiz ile davalı taraf arasında nişanın davalı tarafça bozulduğu tarihe kadar herhangi bir anlaşmazlığın ya da uyuşmazlığın bulunmadığı, tarafların son derece iyi anlaştıkları ve davalı tarafın haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozmuş olduğu, müvekkilemiz ve davalı tarafın ortak arkadaş çevrelerince de malum olup, işbu durum tanıkların (EK 2) anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konulacaktır.

3-) Nişanın bozulmasından sonra, müvekkilemiz evlenecekleri umuduyla ….. Mobilya Mağazacılık A. Ş.’den taksitle aldığı … marka 2 adet halı, … marka … modeli yatak odası takımı, … marka … modeli yemek odası takımını söz konusu mağazaya iade etmek zorunda kalmış, nişanın bozulmasına kadar olan sürede yapmış olduğu toplam ….. TL. tutarındaki ödemeyi (EK 3) söz konusu mağaza sahiplerinden istemesine rağmen geri alamamıştır.
4-) Mağaza sahiplerine ödenen peşinat bedeli de dahil olmak üzere toplam …. TL. miktarın müvekkilemize iade edilmemiş olmasından dolayı uğranan zarar bedelini davalı taraftan tahsil etmek amacıyla Mahkemeniz’de dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 4721 S. K. m. 120, 6100 S. K. m. 105, 240, 4787 S. K. m. 4

HUKUKİ DELİLLER     : İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar, Tanık anlatımları,   … Mağazası’na ait ödeme makbuzları

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı müvekkilemizin uğramış olduğu ….. TL. tutarındaki maddi zararların karşılığı olarak … TL. maddi tazminatın dava tarihinden işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilemiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER                                

1- İnternet üzerindeki sosyal paylaşım sitesinden alınan fotoğraflar
2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
3-   Mağazası’na ait ödeme makbuzları

4- Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı Vekaletname Örneği


Davacı Vekili
Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder