19 Haziran 2018 Salı

ŞANTAJ SUÇU - YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas:  2015/3576
Karar: 2015/6575
Karar Tarihi: 12.11.2015

ÖZET: Sanıkların katılan şirkete ait çeki doldurduktan sonra vefat eden sanık M.. vasıtasıyla, şirket yetkilisine fotokopisini göstererek “isterlerse çekin aslını İstanbul'da 15.000.TL'ye tefecilere bozdurabileceklerini ve hatta bu çeklerin gerisinin de geleceğini belirterek, çek aslını iade etme karşılığında 10.000.TL para” istemeleri şeklindeki sözlerin, sanıkların baştan beri eylemlerinin iştirak halinde 5237 sayılı TCK'nın 107 maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmadığından bahisle beraat karar verilmesi yasaya aykırıdır.

(5237 S. K. m. 107)

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanıklardan D.. K..'in katılan şirket yetkilisinin bacanağı olduğu ve diğer iki sanıkla birlikte suç tarihinden bir süre önce katılana ait işyerinde çalıştıkları, katılanın hesabına ait boş çek yapraklarını kaybettiği ve fakat kendi beyanına göre boş olmaları nedeniyle birşey olmaz diyerek yetkili mercilere müracaat etmediği, bu sırada işyerinde çalışan D.. K..'in boş çek yapraklarını bir şekilde haksız olarak elde ettiği, bilahare sanık Ş.. ile anlaşarak çeki doldurdukları ve diğer sanık M..'i de dahil ederek yaptıkları plana göre sanıklardan M..'in sahte olarak tanzim ettikleri emanete kayıtlı 57.500 TL meblağlı sahte çekin bir fotokopisini katılana götürdüğü, isterlerse çekin aslını İstanbul’da 15.000 TL'ye tefecilere bozdurabileceklerini ve hatta bu çeklerin gerisinin de geleceğini belirterek çek aslını iade etme karşılığında 10.000 TL para istediği, sanıkların bu şekilde atılı suçu işledikleri iddia edilen olayda;

Sanıkların katılan şirkete ait çeki doldurduktan sonra vefat eden sanık M.. vasıtasıyla, şirket yetkilisine fotokopisini göstererek “isterlerse çekin aslını İstanbul'da 15.000.TL'ye tefecilere bozdurabileceklerini ve hatta bu çeklerin gerisinin de geleceğini belirterek, çek aslını iade etme karşılığında 10.000.TL para” istemeleri şeklindeki sözlerin, sanıkların baştan beri eylemlerinin iştirak halinde 5237 sayılı TCK'nın 107 maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmadığından bahisle beraat karar verilmesi;

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 12.11.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

KAYNAK
http://benimavukatım.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder