17 Temmuz 2018 Salı

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas:  2015/13375
Karar: 2016/3763
Karar Tarihi: 26.04.2016

ÖZET: Dosya ile ilgili olarak herhangi bir hüküm kurulmayarak CMK'nın … maddesindeki, "Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir" şeklindeki düzenlemeye aykırı hareketle karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 225) (5237 S. K. m. 209)

Dava ve Karar: ..... Tic. Ltd. Şti'nin ortağı olan sanık ...'ın, şirketin diğer ortağı olan müşteki ...'dan, silah ruhsatı çıkartabilmek için Yönetim Kurulu kararı alınması gerektiğini söyleyerek, karar metni sonradan doldurulmak üzere imzalı olarak aldığı boş kağıtlardan birinin üzerini bilgisayar ile doldurarak 23.06.2010 tanzim, 25.10.2010 vade tarihli, 845.000 lira bedelli borç senedi haline getirip, 07.12.2010 tarihinde ..... İcra Müdürlüğü'nün ...... Esas sayılı dosyasında icra takibi başlattığı iddiasıyla ..... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.07.2011 tarih, ..... sayılı iddianamesi ile ...... Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, ..... Sulh Ceza Mahkemesi'nin 22.08.2011 tarih, ...... Esas, ...... sayılı kararı ile Asliye Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi üzerine, dosyanın temyize konu ...... Asliye Ceza Mahkemesinin ....... Esas sırasına kaydedildiği, sanığın, müştekiden imzalı olarak aldığı boş kağıtlardan birini kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin ibra ve 250.000 lira bedelli cezai şart içeren taahhütname başlıklı belge haline getirerek, müştekinin, ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ...... Esas sayılı dosyasında aleyhine açtığı kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali tescil davasında, 23.02.2011 tarihli cevap dilekçesi ekinde Mahkemeye delil olarak sunduğu iddiası ile ...... Cumhuriyet Başsavcılığının 08.11.2012 tarih, ...... sayılı iddianamesi ile ....... Sulh Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının, ...... Sulh Ceza Mahkemesinin 22.05.2013 tarih, ...... esas, ....... sayılı kararı ile temyize konu dava dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmasına karşın, birleşen dosyadaki “taahhütname” başlıklı belge kapsam dışı bırakılarak yalnızca .......Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.07.2011 tarih, ....... sayılı iddianamesine konu olan borç senedi ile ilgili yargılama yapılıp, ..... Cumhuriyet Başsavcılığının 08.11.2012 gün ve .......sayılı iddianamesine konu olan dosya ile ilgili olarak herhangi bir hüküm kurulmayarak CMK'nın 225. maddesindeki, "Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir" şeklindeki düzenlemeye aykırı hareketle yazılı şekilde karar verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin istem gibi BOZULMASINA, 26.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder