19 Temmuz 2018 Perşembe

ZİMMET SUÇU YARGITAY KARARI


T.C. YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas:  2015/3712
Karar: 2015/6077
Karar Tarihi: 04.11.2015
  
ÖZET: Yargıtay ilamında da belirtildiği üzere; 01.01.2009 tarihinden sonra avukatların vekalet aldığı kişiler adına dava açıp sonuçlandırarak tahsil ettikleri paraları müvekkillerine ödememek şeklinde gerçekleşen eyleminin güveni kötüye kullanma suçunu değil TCK'nın 247. maddesinde yazılı zimmet suçunu oluşturacağının anlaşılmış olması karşısında dosyanın ilgili daireye gönderilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

(2797 S. K. m. 14) (5237 S. K. m. 247)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikten önceki 14. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde; “Daireler arasında iş bölümünün belirlenmesinde dava açılan belgedeki nitelendirme esas alınır. Açıklama ile sevk maddelerinin uyumsuz olduğu durumlarda, açıklamaya itibar edilir” hükmüne yer verilmiştir.

İncelenen dosya içeriğine göre;

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 02/05/2014 tarih 2013/170 E, 2014/4862 K sayılı ilamında da belirtildiği üzere; 01.01.2009 tarihinden sonra avukatların vekalet aldığı kişiler adına dava açıp sonuçlandırarak tahsil ettikleri paraları müvekkillerine ödememek şeklinde gerçekleşen eyleminin güveni kötüye kullanma suçunu değil TCK'nın 247. maddesinde yazılı zimmet suçunu oluşturacağının anlaşılmış olması karşısında;

Sonuç: İddianamedeki anlatım, nitelendirme ve Yargıtay Kanunu'nun değişiklikten önceki 14. maddesi gereğince temyiz incelemesi (5.) Ceza Dairesi'nin görevi dahilinde olduğundan Dairemizin görevsizliğine, dosyanın ilgili daireye gönderilmesine, 04.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder